Receta Caipiriña de Chocolate Blanco

  • En un Vaso de Caipiriña:
  • 3 cubos de Hielo
  • 1 dosis con Cachaza
  • 2 dosis con Licor de Chocolate Blanco
  • 1 dosis con Leche Condensada
  • Chocolate de Leche rallado por encima
  • Mezclar
  • Decorar
  • 1 pedacito de Chocolate
  • 1 Pajita

Listo! A beber!