Receta Caipiriña Frozen

  • En la Licuadora:
  • 2 pulpas de Limón
  • 1 Vaso de Hielo picado
  • 2 cucharadas de Azúcar
  • 3 dosis de Cachaza
  • En un Vaso (300ml):
  • Servir mezcla
  • 1 Pajita
  • 1 rodaja de Limón

Listo! A beber !!! 😀